Wiek XXI rozpoczyna się stworzeniem strefy Euro oraz wspólnej polityki monetarnej. Z czasem coraz to nowi członkowie przyłączają się do Unii Europejskiej, poszerzają się koła integracji europejskiej, a euroland zyskuje nowych członków. Nie są to jednak wszystkie kraje członkowskie.

Po 2002 roku

Po przyjęciu Euro w kilku krajach Europy Zachodniej następuje jej szybki i skuteczny rozkwit. Polityka monetarna okazuje się sukcesem, choć dołączenie do niej nie należy do rzeczy najprostszych. Pierwszym krajem, który tego dokonuje po przystąpieniu założycielskim jest Grecja. Przyjęcie nowej waluty nastąpiło tam dwa lata później. Kolejne kraje przystąpiły do wspólnej strefy w 2007, 2008, 2009, 2011, 2014 oraz 2015. Były to odpowiednio Słowenia, Cypr z Maltą, Słowacja, Estonia, Łotwa oraz Litwa.

Kraje poza strefą, ale będące w Unii Europejskiej

Jednym z takich krajów jest Polska. Ponadto, wśród nowych członków, niebędących nimi w trakcie wprowadzania Euro, znajdują się także Węgrzy, Chorwaci, Czesi, Rumuni oraz Bułgarzy. Osobną kategorią są Szwedzi oraz Duńczycy, którzy na różnych warunkach wynegocjowali zniesienie obowiązku na nich ciążącego.

Kraje niebędące członkami Unii, ale używające Euro

To takie kraje, które nie są zgromadzone w większości wspólnot europejskich, ale które przystąpiły do strefy Euro lub które korzystają z waluty osobno. Są to między innymi małe kraje jak Watykan, Monako, Andora oraz San Marino. Euro występuje także w Kosowie oraz Czarnogórze bez żadnych umów międzynarodowych.