‘O’ jak obligacja, ‘P’ jak papiery wartościowe – giełdowy słownik dla laików

Inwestowanie wymaga dużego talentu. Obok umiejętności przewidywania oraz zmysłu, trzeba także mieć szybkość reakcji w razie nieprzewidzianych zdarzeń. Rozwój giełdowy nigdy nie jest do końca łatwy do przewidzenia, tym bardziej jeśli brakuje nam nawet podstawowej wiedzy. Warto zatem się poprawić. Obligacje Jest to taki rodzaj papieru wartościowego, który emituje się w serii i w którym przeczytaj całość