kontrola

Pomimo faktu, iż technologia blockchain bywa kojarzona z obrotem kryptowalut, to niewiele osób zdaje sobie sprawę, iż jest to ogląd dość płytki. Blockchain zaliczamy do grona tzw. innowacji przemysłowych nie tylko ze względu na szerokie zastosowanie, ale także ze względu na szereg innych zalet, takich jak poprawa bezpieczeństwa przepływu danych, redukcja kosztów, czy zwiększenie transparentności procesów w cyfrowym środowisku.

Technologia blockchain odznacza się zdecentralizowanym – otwartym i kryptograficznym charakterem, dzięki czemu pozwala uwierzytelniać transakcje w sposób błyskawiczny i stosunkowo niedrogi zaprzeczając tym samym idei funkcjonowania systemów finansowych wykreowanych na bazie pośredników. Poza oczywistym zastosowaniem, czyli kryptowalutami, blockchain posiada wiele innych – potencjalnych zastosowań…

Zastosowania tytułowej technologii

waluta

Do potencjalnych zastosowań innowacyjnej technologii blockchain zaliczamy m.in. :

– kreowanie rejestrów indywidualnych rekordów danych w transakcjach handlowych i gospodarczych
– kreowanie systemu globalnej giełdy papierów wartościowych
– emisję pieniądza elektronicznego (kryptowaluty) względem rozliczeń banku centralnego z sektorami
– wykreowanie globalnego i uniwersalnego środka płatniczego P2P, który eliminuje system banków korespondentów opartych o łączność SWIFT
– usprawnienie transakcji oraz rozliczeń , a także rozrachunków na rynkach regulowanych
– wykorzystywanie inteligentnych kontraktów służących zminimalizowaniu ryzyka
-poprawa skuteczności mechanizmów w audycie danych w środowisku cyfrowym
– wykreowanie rejestrów praw własności w elektronicznych bazach dokumentacji oraz sprawne zarządzanie nimi

Idea oraz zasada działania systemu blockchain

show

Użytkownicy tytułowego systemu wykorzystują adres indywidualny, czyli tzw. portfel o zweryfikowanej, bądź niezweryfikowanej tożsamości w którym przechowywane są zweryfikowane pod względem społecznościowym aktywa oraz dane. Każda zmiana stanu aktywów oraz danych transakcji jest ulokowana w chronionym kryptograficznie bloku danych, który w momencie autoryzacji jest posyłany do wszystkich portfeli i tam następnie przechowywany. W efekcie wszystkie transakcje z udziałem danego adresu zapisywane są w blokach użytkowników kreując tym samym tzw. rejestr rozproszony. W przypadku najpopularniejszego zastosowania, czyli kryptowalut standardowy blok dotyczący bitcoin zawiera około 200-300 transakcji.
Każdy z użytkowników tytułowej technologii posiada zestaw komplementarnych kluczy przypisanych do danego adresu (portfela). Celem ich posiadania jest kryptograficzne przekształcenie danych opisanych ściśle określonym i unikalnym schematem, który nosi nazwę algorytmu. Para przypisanych do portfela kluczy obejmuje klucz prywatny oraz klucz publiczny. W Polsce mamy również giełdy Bitcoin, gdzie można nabyć kryptowaluty.

Blockchain niesie ze sobą mnóstwo korzyści oraz zalet nie tylko dla użytkowników, ale także dla rynku globalnego. Rosnąca popularność zastosowania tytułowej technologii świadczy o coraz większym zainteresowaniu nie tylko pośród inwestorów i przedsiębiorców, ale także osób prywatnych.